نقشه

آدرس شركت :

کیلومتر 8 اتوبان کرج - قزوین، نرسیده به پل کردان، جنب شرکت سوپا، انتهای بلوار کاوش

تماس با واحد فروش : 02634996344

تماس با واحد بازرگاني : 02634996324

نمابر دفتر مديريت : 02634996333

نمابر دبيرخانه : 02634996370

مركز تلفن : 02634996316 - 02634996317 - 02634996318

كد پستى : 3365166336