درباره ما

اعتقاد به كرامت انسانها و تلاش هر چه بیشتر در جهت بالا بردن سطح تكریم مخاطبین سازمان

برقراری ارتباط چند سویه و هم سنگ بین سازمان و مخاطبین

اعتقاد راسخ نسبت به حق مردم جهت كسب اطلاع از وضعیت و اقدامات سازمان و همچنین لزوم انعكاس نظریات ، پیشنهادات و اطلاعات آنان به مسئولین سازمان

برنامه ریزی و تحقیق در جهت ایجاد پل ارتباطی قوی بین مخاطبین و سازمان با استفاده از شیوه های علمی و هنری

سهیم سازی مردم و مخاطبین سازمان در تصمیم سازی و اجرای برنامه های درون و برون سازمانی و اعمال سلایق راهبردی مشتری در طراحی و ساخت محصولات

تلاش در جهت سوق دادن قوانین ، امكانات و توانمندیهای سازمان به سمت نیاز های واقعی مخاطبین

رعایت اصول اخلاقی حرفه ای و تاكید بر موازین شرعی مقدس در برخورد با مخاطبین

تلاش در جهت ایجاد تفاهم بین مدیریت و پرسنل از طریق گفتمان متقابل و ترویج شیوه های ارتباطی بین پرسنل و مدیریت

اطلاع رسانی و اطلاع یابی و گزارش دهی جریان امور ، رخدادها و فعالیتها به مخاطبان درون سازمانی و عموم مردم در راستای این نكته كه دانستن و آگاهی حق طبیعی همگان است

مهیا نمودن هر گونه اطلاعات مورد نیاز مخاطبان و خریداران با رعایت قوانین و مقررات سازمان

فرهنگ سازی و آموزش رفتارهای صحیح و مناسب شغلی بوسیله فیلم های آموزشی

حذف تشریفات زائد و پرهیز از معطل كردن مشتری

نشان دادن صبر، حوصله و متانت در برخورد با ارباب رجوع

بهبود فرهنگ سازی و تقویت ارزشهای دینی، اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی كاركنان

تشكر از مشتریان بابت اعتراضات منطقی و ارزشمند كه می تواند نقاط ضعف سازمان و احیانا محصولات را به ما گوشزد كند

استفاده از انتقاد و پیشنهادات سازنده مشتریان به عنوان یك فرصت كلیدی