دیگر محصولات این گروه

 • اتاق بار حمل زباله میدلام

  دسته : اتاق بار

 • تانکر میدلام

  دسته : اتاق بار

 • اتاق بار کمپرسی MIDLUM

  دسته : اتاق بار

 • اتاق بار کمپرسی IVECO

  دسته : اتاق بار

 • اتاق بار کمپرسی هاردوکس FM440

  دسته : اتاق بار

 • اتاق بار مسقف فلزی الوند

  دسته : اتاق بار

اتاق بار چادری الوند

رنگ :

 • ابعاد : 2000 * 2165 * 4600 میلیمتر
 • اسكلت : قوطی استاندارد
 • شاسی : ناودانی استاندارد
 • تجهیزات استاندارد : سپر عقب - گلگیر - گل پخش كن - گارد بغل
 • :
 • :
 • :
 • :