مشتریان ازما اغلب پرسیده اند:

1- ایران کاوه سایپا همان شرکت سایپا است؟ پاسخ: ایران کاوه سایپا واحد تولید و عرضه محصولات ماشین آلات سنگین شرکت سایپا است. این شرکت به تولید و عرضه محصولاتی مانند اتوبوس و کامیون و ... می پردازد.