شرایط فروش ویژه

شركت ايران كاوه سايپا به منظور حضور فعال‌تر در بازار تريلر و كسب سهم بيشتري از بازار آن در نظر دارد تا با دعوت از فعالان اين حوزه و فراهم نمودن شرايط ويژه براي فروش انواع تريلر زمينه‌اي را فراهم نمايد تا با استفاده از ظرفيت هاي موجود در سال پيش رو گامي بلند در جهت تحقق اهداف تعيين شده در حوزه فروش بردارد. بدين منظور اين شركت تخفيفهاي ويژه‌اي براي فروش محصولات خود در تعداد 5 دستگاه تا 10 دستگاه و 10 دستگاه و بيشتر لحاظ نموده كه طبق جدول ذيل مي‌باشد. لذا مستدعيست در صورت تمايل به خريد محصولات ازتاریخ 1401/02/26 به مدت 7 روز درخواست خود را به صورت مكتوب جهت بررسي به واحد فروش اين شركت ارسال نمائيد.

رديف

نام محصول

قيمت فروش 5 تا 10 دستگاه(ريال)

قيمت فروش 10 دستگاه و بيشتر(ريال)

1

كفي سه محور 60/13 با 12 قفل ديسكي

6.604.361.775

6.237.452.788

2

كفي سه محور 60/12 با 12 قفل ديسكي

6.550.137.000

6.186.240.500

3

كفي دو محور چرخ 24 يا 22.5

5.355.000.000

5.057.500.000

4

كمپرسي سه محور ديسكي

8.000.000.000

7.600.000.000

5

تيغه كانتينربر سه محور ديسكي

5.019.703.425

4.740.831.013

6

تيغه تانكر سه محور ديسكي

4.747.230.675

4.483.495.638

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرايط:

1-در صورت تقاضاي محصولات سه محور كاسه‌اي اين محصولات 20 ميليون تومان ارزانتر از محصولات ديسكي ذكر شده در جدول عرضه مي‌گردد.

2-نحوه پرداخت: 50 درصد از بهاي محصولات به عنوان پيش پرداخت در زمان انعقاد قرارداد دريافت مي‌گردد و الباقي در شش قسط يك ماهه بدون سود از زمان تحويل محصولات توسط خريدار پرداخت خواهد شد.

3-جهت تضمين 50 درصد باقي مانده مبلغ قرارداد ضمانت‌هاي مدنظر واحد حقوقي از خریدار دريافت مي‌گردد.