پيام تبريك نوروزي مدير عامل به مناسبت آغاز سال 1400

به نام خالق يكتا                                                                                                            

فرا رسيدن سال جديد و ايام با شكوه بهار را خدمت همه همكاران ارجمند و گرامي صميمانه تبريك و تهنيت عرض   مي نمايم .                                    سال 1400   هجري شمسي را در حالي آغاز مي كنيم   كه در سال گذشته به  ياري خداوند متعال و همت  همكاران صديق  و زحمتكش شاهد دستاوردهاي قابل توجهي در شركت ايران كاوه سايپا  بوده ايم و اميد كه از اين پس نيز   روند رو   به رشد ادامه  يابد  .  ما برآنيم تا با بهره گيري از نيروي انساني كارآمد  و   با   تجربه    ، استفاده از كليه منابع  و  امكانات  موجود    ،  به گونه اي عمل نمائيم تا سطح  رضايتمندي  كاركنان  در راستاي  اهداف  و  برنامه هاي ايران كاوه تحقق يابد و  به  ياري  خداوند  در سال  جديد  اين مسير تعالي  با  سرعتي  بيش از پيش طي  شود .

اكنون  كه در  اين  سال نو ،  وظيفه  داريم در شركت  ايران كاوه سايپا  ،  نو  شدن خود  ر ا  همراه   با  نو شدن طبيعت  به تصوير كشيم   ، جا دارد     از كليه زحمات  مديران و كارشناسان  و كاركنان كنوني   و همچنين  ساليان دور و نزديك كه با همت  و استقامت  ، چنين  پتانسيل  قابل اعتنايي را  ايجاد  نموده اند  ؛  قدرداني  نمائيم  و  بدانيم كه  در  پايه ريزي  و بستر سازي حاصله    ، زحمات   اين عزيزان نبايد ناديده انگاشته شود .    لذا شايسته است كه بهترين و نيكوترين اقبال را از قادر متعال براي اين بزرگواران طلب نمائيم .

                                                                          ومن ا..توفيق

                                                                        محمود بوذري

                                                                          مدير عامل و نايب رئيس هيئت مديره