دوره كايزن در ايران كاوه سايپا

روابط عمومي شركت ازبرگزاري دوره آموزشي كايزن خبر دادو گفت : مدیریت در هر کسب و کار، استانداردهایی را ایجاد می کند که کارکنان می بایست با پیروی از آنان، وظایف خود را به انجام رسانند. شرکت هایی که الزامات کایزن را پیاده سازی می نمایند، اغلب نیازمند مدیرانی جهت حفظ و بهبود این استانداردها هستند. ضروری است تا ابزاری عینی برای اندازه گیری عملکرد توسعه یافته، پیاده سازی شده و در دسترس باشد تا هر کس، در هر زمان از رعایت یا عدم رعایت استانداردی مطلع شود . واضح است که ایجاد یک روش جهت اندازه گیری و نظارت بر عملکرد، معیاری ضروری برای بهبود مستمر روند کار بوده و بهبود پایدار تنها زمانی حاصل می شود که افراد با استانداردهای بالاتری کار کنند .

در همين خصوص مهندس محمود بوذري مدير عامل شركت عنوان كرد : ارزشمند بودن بهبود به وضوح مشخص است، زیرا بهبود فرایند در نهایت به ارتقای کیفیت و افزایش بهره وری منجر خواهد شد. بنابراین بهبود، خود یک فرایند است. فرآیندی که با شناسایی نیاز به آشکارسازی مشکلات آغاز می شود. کایزن بر آگاهی از مشکلات تاکید داشته و سازمان را به سوی شناسایی مشکلات اش هدایت می نماید .

در همين رابطه طي حمايت و دستور مدير عامل وهمچنين هماهنگي هاي صورت گرفته با معاونت محترم منابع انساني گروه ،  آقاي مهندس آقا محمدي جهت تدريس دوره كايزن به اين شركت معرفي گرديد .

مهندس آقا محمدي  در ابتدا به ضرورت جاري سازي كايزن اشاره كرد و گفت : اميدوارم اين حركت سرآغازي براي توسعه و تعميق فرهنگ بهبود مستمر در ايران كاوه سايپا باشد .

آقا محمدي تصريح كرد : هدف ازبرگزاري اين دوره بهبود بهره وري با رويكرد ارزيابي و پايش شاخص هاي مربوط به افزايش كيفيت محصولات و خدمات ، كاهش هزينه و اتلاف ، مديريت زمان و همچنين توانمند سازي پرسنل مي باشد .

در اين دوره بيش از 50 شاخص كليدي عملكردي در واحد هاي توليدي و پشتيباني در قالب كار گروهي بازنگري و بهبود داده شد و بردهاي مختص كايزن در واحد ها قرار گرفت و با تعیین نمایندگان و ارزیابان کایزن مقرر شد منبعد خودارزیابی شاخص های مذکور توسط ارزیابان تیم های کایزن بصورت مستمر و فصلی اجرا و کارنامه عملکرد شاخص های هر واحد توسط اداره مهندسی سیستم های ایران کاوه صادر گردد.

دوره كايزن در بازه زماني يك ماهه براي مديران مياني ، روسا و كارشناسان ، طي 380 نفر ساعت آموزش برگزار گرديد.