نقشه

آدرس شركت :

کیلومتر 8 اتوبان کرج - قزوین، نرسیده به پل کردان، جنب شرکت سوپا، انتهای بلوار کاوش

تماس با دفتر مديرعامل : 02634766332 - 02634766331

تماس با واحد فروش : 02634766344

تماس با واحد بازرگاني : 02634766324

نمابر شركت : 02634766332