نقشه

آدرس شركت :

کیلومتر 8 اتوبان کرج - قزوین، نرسیده به پل کردان، جنب شرکت سوپا، انتهای بلوار کاوش

تماس با دفتر مديرعامل : 02634766332 - 02634766331

تماس با واحد فروش : 02634766344

تماس با واحد بازرگاني : 02634766324

نمابر دفتر مديريت : 02634766333

نمابر دبيرخانه : 02634766370

مركز تلفن : 02634766316 - 02634766317 - 02634766318

كد پستى : 3365166336