بیانیه چشم انداز شرکت

آرمان:

ایران کاوه سایپا، مطمئن در ناوگان باری و مسافری

مأموریت

طراحی تولید و عرضه انواع خودروهای مسافری

طراحی، تولید و عرضه انواع خودروهای تجاری و محصولات مكمل

ساخت قطعات و مجموعه های خودرو

ارزش ها:

1) جلب رضایت و خشنودی مشتری با درنظر گرفتن قوانین و اصول اخلاقی

2) رعایت عدالت و ایجاد محیطی امن و پویا برای تمام كاركنان

3) اعتقاد و التزام به اصل توسعه پایدار و تلاش در ایجاد محیطی بدون هرگونه آلودگی زیست محیطی

4) اعتقاد به رابطه سودمند و متقابل با تامین كنندگان و حمایت و ارتقای آنان