مراسم معارفه مديرعامل شركت ايران كاوه سايپا برگزار شد
1398/03/01

در مراسمي با حضور جمعي از مديران گروه , آقاي حسين شهرياري به عنوان مديرعامل جديد شركت ايران كاوه معرفي شد.