آدرس شرکت: کیلومتر 8 اتوبان کرج - قزوین، نرسیده به پل کردان، جنب شرکت سوپا، انتهای بلوار کاوش

تلفن تماس شركت: 2-92108270-026

تلفن دفتر فروش و خدمات پس از فروش: 92108269-026 و 92108292-026

کد پستی: 3365166336

صندوق پستی: 363-31975